Meer informatie

Reorganisatie arbeidsrecht -> Werkgever

Ansbertus Law is gespecialiseerd in reorganisaties op het gebied van arbeidsrecht. Onze arbeidsrechtsjuristen ondersteunen werkgevers, werknemers en ondernemingsraden in de voorbereiding en uitvoering van reorganisaties, het opstellen en de implementatie van een sociaal plan en medezeggenschapstrajecten.

Een succesvolle reorganisatie vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Op het moment dat een reorganisatie niet te vermijden is, is het van belang om goed doordachte beslissingen te nemen. Er moet een afweging worden gemaakt tussen het bedrijfsbelang, persoonlijke voorkeuren en de strenge wetgeving waaraan moet worden voldaan. Ansbertus Law steunt u door het gehele proces. Van het opstellen van een sociaal plan, het informeren van de werknemers tot aan afwikkelen van de nodige procedures.

Onderwerpen reorganisatie arbeidsrecht

Wij adviseren inzake de volgende onderwerpen:

 • Wet- en regelgeving voor reorganisatie: Overzicht van de relevante wetten en voorschriften die van toepassing zijn op reorganisatieprocessen, zoals de Wet op de ondernemingsraden (WOR), de Wet melding collectief ontslag (WMCO) en de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB).
 • Reorganisatieplannen: Het opstellen en implementeren van een reorganisatieplan, inclusief de te volgen stappen, communicatie met werknemers en eventuele vereisten voor overleg met de ondernemingsraad.
 • Bedrijfseconomische redenen: De criteria en voorwaarden die worden gehanteerd om een reorganisatie op basis van bedrijfseconomische redenen te rechtvaardigen, zoals financiële moeilijkheden, herstructurering, technologische veranderingen of veranderingen in de marktvraag.
 • Sociaal plan: De rol en inhoud van een sociaal plan bij een reorganisatie, inclusief onderwerpen als ontslagvergoedingen, herplaatsingstrajecten, outplacementbegeleiding en opleidingsmogelijkheden.
 • Adviesrecht en instemmingsrecht: De rechten en verplichtingen van de ondernemingsraad bij een reorganisatie, inclusief het adviesrecht over het voorgenomen besluit en het instemmingsrecht met betrekking tot de uitvoering van het reorganisatieplan.
 • Collectief ontslag: De verplichtingen en procedures die moeten worden gevolgd bij collectief ontslag, zoals de meldingsplicht, de raadplegingsperiode en de afspiegelingsbeginsel bij het bepalen van de ontslagvolgorde.
 • Beschermde werknemers: Specifieke regels en voorwaarden met betrekking tot het ontslag van beschermde werknemers, zoals leden van de ondernemingsraad, zwangere werknemers of werknemers met een arbeidsongeschiktheidsstatus.
 • Herplaatsing en outplacement: Verplichtingen van werkgevers met betrekking tot herplaatsing van werknemers binnen de organisatie en de mogelijkheid van outplacementbegeleiding om werknemers te helpen bij het vinden van nieuw werk buiten de organisatie.
 • Sociale consequenties en maatschappelijke verantwoordelijkheid: De impact van reorganisatie op werknemers, de sociale omgeving en de bredere gemeenschap, en hoe werkgevers hier rekening mee moeten houden en verantwoordelijkheid moeten nemen.
 • Juridische procedures en geschillen: De mogelijke juridische procedures en geschillen die kunnen voortvloeien uit een reorganisatie, zoals ontslagprocedures, claims op grond van onrechtmatig ontslag of geschillen over naleving van de medezeggenschapsregels.

Toegevoegde waarde Ansbertus Law

Bij Ansbertus Law werken ondernemende juristen met meer dan 20 jaar ervaring inzake het reorganiseren van bedrijven. Wij spreken de taal van de ondernemer en weten als geen ander het recht toe te passen. Gedreven door onze zakelijke instinct en grensverleggend karakter helpen wij u om uw bedrijf gezond te houden of te maken.

Advies en/of rechtsbijstand tegen vast tarief

Wij adviseren en/of verlenen rechtsbijstand aan u op basis van een vaste prijsafspraak, de zogeheten fixed fee. Tijdens een gratis en vrijblijvend adviesgesprek zal een van onze arbeidsjuristen of (interim) advocaten uw zaak beoordelen en u daarover adviseren. Ingeval van spoed zijn wij instaat om direct actie te ondernemen.

Leg uw casus vrijblijvend aan ons voor

Vul hiervoor onderstaand contactformulier in en wij nemen op werkdagen binnen 2 uur telefonisch contact met u op.

  Uw bedrijfsnaam

  Naam contactpersoon

  Uw emailadres

  Uw telefoonnummer

  Eventuele toelichting van de situatie