Vrijblijvend advies van een specialist?

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Herkennen, bestrijden en voorzien van ondersteuning

Gepubliceerd op: 20 juni 2024 – Auteur: G.A. Martha – Senior Legal Counsel

In de huidige werkomgeving is het van essentieel belang dat zowel werkgevers als werknemers een veilige en respectvolle werkplek ervaren. Helaas komt grensoverschrijdend gedrag nog steeds heel vaak voor. Gelukkig is er in de maatschappij breed aandacht voor dit onderwerp. In deze blog zal ik uitleggen wat grensoverschrijdend gedrag in juridische zin inhoudt, hoe dit herkend kan worden, en welke stappen u kan nemen om grensoverschrijdend gedrag effectief te bestrijden.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag verwijst naar alle vormen van ongewenst gedrag dat de persoonlijke grenzen van een ander overschrijdt. Dit kan variëren van fysieke en verbale intimidatie tot seksuele intimidatie en pesterijen. Juridisch gezien wordt grensoverschrijdend gedrag vaak gekenmerkt door het niet respecteren van de persoonlijke grenzen van een ander, wat kan leiden tot een vijandige, vernederende of intimiderende werkomgeving.

Hoe is grensoverschrijdend gedrag te herkennen?

Het is lastig om grensoverschrijdend gedrag te herkennen. Dit heeft te maken dat een ieder zelf bepaald wat zijn of haar grenzen zijn.

Grensoverschrijdend gedrag kan verschillende vormen aannemen, waaronder:

  1. Fysieke intimidatie: Ongewenste aanrakingen, bedreigingen of geweld.
  2. Verbale intimidatie: Beledigende opmerkingen, schreeuwen of constant kritiek leveren.
  3. Seksuele intimidatie: Ongewenste seksuele avances, ongepaste opmerkingen of gebaren.
  4. Pesten: Systematisch kleineren, buitensluiten of belachelijk maken van een werknemer.

Het is belangrijk voor werkgevers en werknemers om alert te zijn op signalen van grensoverschrijdend gedrag. Medewerkers die zich terugtrekken, angstig zijn, of veranderingen in hun werkprestaties laten zien, kunnen mogelijk slachtoffer zijn van dit gedrag.

Het opstellen van een gedragscode

Verder is het advies om als werkgever een gedragscode op te stellen. Het opstellen van een gedragscode is een belangrijke stap in het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Een gedragscode biedt duidelijkheid over welk gedrag wel en niet acceptabel is binnen de organisatie. Hierin kunnen ook de procedures voor het melden van en reageren op grensoverschrijdend gedrag worden opgenomen. Een goed opgestelde gedragscode helpt bij het creëren van een veilige en respectvolle werkcultuur en zorgt ervoor dat alle medewerkers weten waar ze aan toe zijn.

Het belang van een vertrouwenspersoon

Een effectieve manier om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken, is door een vertrouwenspersoon in te schakelen. Het is aan te raden om een externe vertrouwenspersoon aan te stellen die onafhankelijk kan opereren. Deze persoon biedt een veilige plek voor werknemers om hun zorgen en ervaringen te delen, zonder angst voor repercussies.

Stappenplan voor werkgevers bij een Melding van grensoverschrijdend gedrag

Wanneer een werknemer melding maakt van grensoverschrijdend gedrag, is het van cruciaal belang dat de werkgever snel en adequaat handelt. Hier is een stappenplan dat werkgevers kunnen volgen:

  1. Luister en neem de situatie serieus: Ontvang de melding met empathie en neem de zorgen van de werknemer serieus.
  2. Onderzoek: Start een grondig en onpartijdig onderzoek naar de melding.
  3. Bescherming: Zorg voor de veiligheid en het welzijn van de melder tijdens het onderzoek.
  4. Maatregelen: Neem passende disciplinaire maatregelen tegen de dader als de beschuldigingen gegrond blijken.
  5. Nazorg: Bied ondersteuning aan het slachtoffer, zoals counseling of aanpassingen in de werkomgeving.
  6. Preventie: Evalueer en verbeter de interne beleidsmaatregelen om toekomstige incidenten te voorkomen.

Advies en ondersteuning door Ansbertus Law in geval van grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag aanpakken vereist een proactieve en betrokken houding van zowel werkgevers als werknemers. Heeft uw organisatie hulp nodig bij het opstellen van beleid of het omgaan met meldingen van grensoverschrijdend gedrag? Neem dan contact op met ons Team Arbeidsrecht, telefonisch bereikbaar op 088-2016598. U kunt ook het contactformulier invullen, een WhatsApp-bericht achterlaten of een e-mail sturen naar arbeidsrecht@ansbertus.nl. Samen zorgen we voor een veilige en respectvolle werkplek.

Disclaimer: De artikelen op onze website en social media kanalen zijn met grote zorg en aandacht samengesteld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie daarop. De verstrekte informatie is bedoeld als algemene informatieverschaffing en kan niet worden gezien als juridisch advies. Ansbertus Law aanvaardt geen aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van de website en/of social media (of de onmogelijkheid die te gebruiken), inclusief schade die is veroorzaakt door fouten of onvolledigheden van de verstrekte informatie op deze website of op websites van derden waarnaar Ansbertus Law is doorgelinkt of die naar de website van Ansbertus Law gelinkt zijn.