Internationale belastingzaken

Door de globalisering komen steeds meer bedrijven in aanraking met de internationale fiscale wetgeving. Het is voor een ondernemer geen doen om zich naast het besturen van zijn onderneming bezig te houden met de nationale en internationale fiscale wetgeving. Om ondernemers hierin te ondersteunen zijn wij bezig met het uitbreiden van ons fiscale netwerk.

Een vast contactpunt

Wanneer u een internationaal fiscaal vraagstuk heeft, kunt u contact opnemen met de heer G.A. Martha, onze senior fiscaal deskundige. Na het doornemen van uw fiscale vraagstuk zal hij (indien nodig) met onze buitenlandse partners en/of vestigingen contact leggen en onderhouden.

Procederen in het buitenland

Soms is het noodzakelijk dat een fiscaal vraagstuk aan een buitenlandse rechter wordt voorgelegd. Onze buitenlandse geaccrediteerde specialisten zijn zowel in het buitengerechtelijke als in het gerechtelijke traject in staat om uw belangen optimaal te behartigen.

Accreditatie

Voordat een buitenlandse fiscale partner zich bij Ansbertus mag aansluiten, vindt een uitgebreid accreditatieproces plaats. Zo controleren wij of de persoon, personen en/of het bedrijf legitiem is. Behaalde diploma’s worden op echtheid gecontroleerd, referenties worden nagetrokken en zij dienen periodiek een geldige – niet ouder dan 1 maand – verklaring omtrent het gedrag overleggen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over internationale belastingzaken? Neem dan contact met ons op. U kunt ons ook bereiken op 020 – 358 67 26 of op 06 55000037. U kunt uw vraag ook mailen naar info@ansbertus.nl.