Vrijblijvend advies van een specialist?

Mr. Drs. Rene Fischer
Mr. Drs. Rene FischerFiscaal jurist
G.A. Martha
G.A. MarthaFiscaal jurist

Kwijtschelding van belastingschulden veroorzaakt door corona

Gepubliceerd op: 20 juni 2024 – Auteur: G.A. Martha – Senior Legal Counsel / Managing Partner

In deze blog bespreken we de belangrijkste aspecten inzake het verkrijgen van kwijtschelding van belastingschulden veroorzaakt door de coronacrisis.

De coronapandemie heeft veel bedrijven financieel zwaar getroffen, waardoor ze in de problemen zijn gekomen met het aflossen van hun belastingschulden. Om deze bedrijven te ondersteunen, heeft de Belastingdienst tijdelijk voor ondernemers het nog soepeler gemaakt om voor kwijtschelding van belastingschulden in aanmerking te komen.

Advies: Maak vooral gebruik van de mogelijkheid om nu van uw belastingschulden af te komen.

Achtergrond van de tijdelijke versoepeling

De tijdelijke versoepeling van de kwijtscheldingsregeling is bedoeld om bedrijven die in de kern gezond zijn, maar door de coronacrisis in financiële moeilijkheden verkeren, te ondersteunen. Dit betekent dat de Belastingdienst een soepelere houding aanneemt bij de behandeling van kwijtscheldingsverzoeken. Het doel is om deze bedrijven een kans te geven hun schulden te saneren en hun bedrijfsvoering voort te zetten.

De tijdelijke versoepeling van kwijtscheldingsverzoeken is van toepassing op alle soorten belastingschulden, inclusief motorrijtuigenbelasting en toeslagschulden. Dit betekent dat de instructie breder toepasbaar is dan het reguliere beleid, en dat ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen, een betere kans hebben om hun schulden te saneren.

Voorwaarden voor toewijzing van kwijtscheldingsverzoeken

Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van corona belastingschulden, gelden daarvoor de volgende voorwaarden:

 • Substantieel akkoordbedrag: Er moet een bedrag worden aangeboden voor het saneren van de belastingschulden. Het restant van de schuld wordt door de Belastingdienst kwijtgescholden. Het bedrag dat wordt aangeboden in het saneringsvoorstel moet substantieel zijn, zowel absoluut als in relatie tot de totale belastingschuld.
 • Levensvatbaarheid van de onderneming: De onderneming moet na sanering naar verwachting levensvatbaar zijn. Dit betekent dat de kosten van de bedrijfsvoering, inclusief noodzakelijke investeringen, kunnen worden gedekt.
 • Goede trouw: De ondernemer moet te goeder trouw zijn. Dit houdt in dat de belastingschuld niet is ontstaan door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de ondernemer.
 • Aannemelijkheid onvermogen: Het moet aannemelijk zijn dat de ondernemer zijn belastingschuld niet ineens of via een betalingsregeling volledig kan betalen.
 • Akkoord van schuldeisers: Alle schuldeisers moeten akkoord gaan met het saneringsvoorstel.

Levensvatbaarheid van de onderneming

De onderneming is na sanering naar verwachting levensvatbaar. Daarvan is sprake als uit het verzoek en de daarbij behorende prognose blijkt dat alle kosten van de bedrijfsvoering kunnen worden betaald, naast de eventuele kosten van levensonderhoud van de ondernemer en zijn gezin. Ook is er voldoende ruimte om de noodzakelijke groei- en vervangingsinvesteringen te financieren. Bovendien moet uit de prognose blijken dat de ondernemer zijn verplichtingen, die opkomen tijdens het saneringstraject, tijdig kan voldoen.

De levensvatbaarheid van de onderneming wordt verondersteld als:

 • de ondernemer een positieve beoordeling over de levensvatbaarheid van de onderneming overlegt van:
  een bank als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, of – een accountant als bedoeld in artikel 2:393 eerste
  lid van het Burgerlijk Wetboek (een RA of AA accountant);
 • een herstructureringsdeskundige als bedoeld in artikel 371 FW, die door de rechtbank is aangesteld om
  een akkoord als bedoeld in artikel 370 FW aan te bieden;
 • de ontvanger geen aanleiding ziet de levensvatbaarheid nader te onderzoeken.

Gronden voor afwijzing van het verzoek tot kwijtschelding van de corona belastingschulden

Een kwijtscheldingsverzoek van de belastingschulden kan worden afgewezen als de ondernemer:

 • Onjuiste informatie heeft verstrekt.
 • Failliet wordt verklaard.
 • Niet voldoet aan zijn fiscale verplichtingen gedurende de saneringsperiode.
 • Niet aan zijn aflossingsverplichtingen voldoet.

Betaling van het akkoordbedrag

Indien het kwijtscheldingsverzoek wordt toegewezen, dient de ondernemer het aangeboden akkoordbedrag in één keer te betalen. Als dit niet mogelijk is, kan het bedrag in maximaal 12 gelijke maandelijkse termijnen worden voldaan.

Advies en ondersteuning kwijtscheldingsverzoek coronabelastingschulden

Bij Ansbertus Law begrijpen wij de financiële uitdagingen waarmee ondernemers door de coronacrisis zijn geconfronteerd. Wij bieden uitgebreide juridische ondersteuning om ondernemers te helpen bij het verkrijgen van kwijtschelding van belastingschulden. Met meer dan 20 jaar ervaring, kunnen wij met gepaste trots zeggen, dat wij een van de beste kwijtscheldingspecialisten zijn van Nederland.

Wilt u hulp en ondersteuning bij het aanvragen van kwijtschelden van belastingschulden veroorzaakt door corona? Neem dan contact op met Team Belastingrecht, telefonisch bereikbaar op 088-2016598. U kunt ook het contactformulier invullen, een WhatsApp-bericht achterlaten of een e-mail sturen naar belastingrecht@ansbertus.nl.

Disclaimer: De artikelen op onze website en social media kanalen zijn met grote zorg en aandacht samengesteld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie daarop. De verstrekte informatie is bedoeld als algemene informatieverschaffing en kan niet worden gezien als juridisch advies. Ansbertus Law aanvaardt geen aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van de website en/of social media (of de onmogelijkheid die te gebruiken), inclusief schade die is veroorzaakt door fouten of onvolledigheden van de verstrekte informatie op deze website of op websites van derden waarnaar Ansbertus Law is doorgelinkt of die naar de website van Ansbertus Law gelinkt zijn.