Meer informatie

Ontslagjuristen en advocaten arbeidsrecht

Moet u als werkgever noodgedwongen van een of meerdere werknemers afscheid nemen? Laat u dan bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium door een van onze arbeidsjuristen informeren en adviseren. Dat kan het verschil maken bij het al dan niet realiseren van een ontslag en de daarmee samenhangende kosten van ontslag. Ansbertus is bekend vanwege haar strategische advisering inzake ontslag met flinke kostenbesparing als gevolg.

Wij helpen en adviseren inzake:

 • Ontslag met wederzijds goedvinden
 • De UWV- of ontslagvergunningsprocedure
 • Ontslag op staande voet
 • “Kennelijk-onredelijk-ontslag-procedure”
 • Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter
 • Opzegging door werknemer (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd)
 • Opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Kort geding
 • Ontslag om bedrijfseconomische reden
 • Ontslag op grond van disfunctioneren
 • Ontslag op grond van een dringende reden = ontslag op staande voet
  Ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid door ziekte
 • Ontslag wegens faillissement

Advies en/of rechtsbijstand tegen vast tarief

Wij adviseren en/of verlenen rechtsbijstand aan u op basis van een vaste prijsafspraak, de zogeheten fixed fee. Tijdens een gratis en vrijblijvend adviesgesprek zal een van onze arbeidsjuristen of (interim) advocaten uw zaak beoordelen en u daarover adviseren. Ingeval van spoed zijn wij in staat om direct actie te ondernemen.

Leg uw casus vrijblijvend aan ons voor

Vul hiervoor onderstaand contactformulier in en wij nemen op werkdagen binnen 2 uur telefonisch contact met u op.

  Uw bedrijfsnaam

  Naam contactpersoon

  Uw emailadres

  Uw telefoonnummer

  Eventuele toelichting van de situatie