Procesfinanciering

Procesfinanciering is een risicodragende investering in de kosten van een rechtszaak. Procesfinanciering is weliswaar nieuw in Nederland, maar wereldwijd een bewezen instrument voor de financiering van rechtszaken. De financieringspartners van Ansbertus zijn financieel in staat om voor alle soorten rechtszaken met een claimwaarde vanaf € 2500,- de proceskosten te financieren. Onze financieringspartners treden vaak op tegen financieel sterke partijen. Dit is mogelijk doordat zij volledig onafhankelijk opereren. Als vergoeding ontvangt de financierder een aandeel in de opbrengst van de rechtszaak, maar uitsluitend bij succes. Procederen met procesfinanciering is dus financieel risicoloos: no cure no pay.

Bij acceptatie van een aanvraag tot procesfinanciering, worden heldere afspraken gemaakt over het aandeel welk de financierder toekomt indien de rechtszaak gewonnen wordt. We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: indien de rechtszaak niets oplevert, betaalt u niets.

Voor wie is proces (litigation) financiering?

Als onderneming  wordt u regelmatig geconfronteerd met conflicten. Soms heeft u vorderingen op leveranciers, klanten of anderen die wanprestatie jegens u plegen. Vaak bestaan er vorderingen vanuit spaak gelopen samenwerkingsverbanden of andere contractuele afspraken van uw onderneming met derden waaronder aandeelhouders, banken en verzekeraars. Soms moet u zich juist verweren tegen serieuze vorderingen van derden op uw bedrijf terwijl de van u gevorderde schade buitensporig is.

In beginsel zal uw uitgangspunt zijn om zaken onderling te regelen. Lukt dit niet, dan komt het ook vaak niet tot een gerechtelijke procedure. Simpelweg vanwege gebrek aan financiën om een kostbare rechtszaak te kunnen betalen. Aan de andere kant, kan zelfs de meest solvabele onderneming ervoor kiezen om niet te procederen, gewoon omdat ze niet bereid is om de financiële risico’s ervan te aanvaarden.

Redenen om niet te procederen

De enige zekerheden in geval van procederen zijn de hoge kosten, de onmogelijk te voorspellen uitkomst en het moeilijk beheersbare proces. Daar komt bij de zekerheid dat de kosten van de wederpartij betaald moet worden in geval de rechtszaak verloren wordt. Met dit in gedachten is het eerder een wonder dat er claimants zijn die beslissen om daadwerkelijk hun rechten af te dwingen via gerechtelijke wegen.

Procesfinanciering ook voor solvabele bedrijven

De financiering van sterke juridische claims op derden is voor menig general manager (CEO of ondernemer) reden om die vordering daadwerkelijk te verhalen. Vaak volgt een debat met de CFO (of bedrijfsaccountant) die juist niet bereid is om de financiële risico’s van dergelijk procedures te nemen. Financiële risico’s die voortvloeien uit andere bronnen (bijv. rente, wisselkoersen, etc.) worden door de CFO routinematig beheerd door deze goed af te dekken dus waarom zou de CFO dit anders doen bij dit soort risico’s? Voor een bedrijf dat financieel prima in staat is om de vordering na te streven, maar zakelijk gezien niet bereid is om het risico te nemen, kan een procesfinancier de financiële druk op zich nemen en de claimant een goed rendement op de vordering verstrekken terwijl het gebruikelijke procesrisico juist wordt weggenomen.