Rechtsbijstand door de specialisten van Ansbertus

Rechtsbijstand

Er is een verschil in het geven van juridisch advies en het verlenen van rechtsbijstand. In een gerechtelijke procedure is het gebruikelijk dat u wordt bijgestaan door een jurist of advocaat. In geval van juridisch advies gaat het meestal om preventie, minnelijk oplossen van geschillen, screenen van contracten e.d.

Bent u gedagvaard of dreigt een juridische procedure? Laat u zich dan bijstaan door een van onze juristen. Het typerende van ons kantoor is dat wij tot het uiterste gaan om uw belangen optimaal te behartigen. Het gehele team overlegt wekelijks over lopende zaken om zo telkens de beste strategie te kunnen bepalen en daar plukt u de vruchten van.

Jurist of advocaat

In geval van een juridische procedure is het de vraag door wie u zich het beste kan laten bijstaan. Soms zijn er zaken waarin de wet voorschrijft dat u verplicht moet worden bijgestaan door een advocaat. De aan ons kantoor verbonden advocaten kunnen in dat geval als geen ander uw belangen behartigen. In alle overige gevallen zijn onze juristen bevoegd en deskundig om u in rechte te vertegenwoordigen.

Vaste tarieven

De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat onze klanten behoefte hebben aan duidelijkheid en daarom werken wij in de meeste gevallen met vaste tarieven. In sommige gevallen is het mogelijk om in termijnen te betalen. Wilt u hiervan gebruik maken? Vraag naar de voorwaarden.

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan kunt u op basis van het recht van vrij advocaatkeuze, uw belangen door de juristen of advocaten van Ansbertus laten behartigen. Uw rechtsbijstandverzekeraar is verplicht om uw verzoek te honoreren en onze kosten conform hun polisvoorwaarden te vergoeden.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op of bel ons op +31 88 2016598. U kunt ook een e-mail sturen naar info@ansbertus.nl.