Schuldsanering ZZPér en MKB

Heeft u als ondernemer schulden en ziet u door de bomen het bos niet meer? De insolventieafdeling van Ansbertus helpt ondernemers naar een schuldenvrij bestaan. Wij voorkomen vaak zowel persoonlijke als zakelijke faillissementen. Wij onderzoeken samen met u de mogelijkheden van een doorstart, sanering, of het bereiken van een crediteurenakkoord. Hierbij wordt conform de wettelijke regelingen gewerkt, zodat wij u zowel in een minnelijk (buitengerechtelijk) alsook, indien noodzakelijk, in een gerechtelijk traject optimaal van dienst kunnen zijn.

Maatwerk

Iedere situatie is uniek en derhalve bieden wij in geval van schuldhulpverlening uitsluitend maatwerk aan. Wij brengen snel uw financiële positie in kaart en onderzoeken de mogelijkheden. In een persoonlijk plan van aanpak beschrijven wij de te nemen stappen en mogelijkheden. Dit alles binnen 48 uur na uw aanmelding.

Sanering middels een saneringskrediet

In bepaalde gevallen zijn er gerenommeerde partijen die in het kader van saneren van uw schulden financiering verstrekken. Dit levert zowel financieel voordeel als rust op. Mocht de lening worden goedgekeurd, dan hoeft u maar aan 1 partij af te lossen. U heeft rust en daardoor kunt u wederom met volle passie en zorgeloos ondernemen.

Minnelijke regeling

In geval van een minnelijke regeling onderhandelen wij met de diverse schuldeisers met als doel dat een gedeelte van de schuld wordt voldaan tegen finale kwijting. In sommige gevallen dienen wij de bevoegde de Rechter, middels een zogeheten dwangakkoordprocedure, te verzoeken om een schuldeiser te dwingen om mee te werken aan een minnelijke regeling.

Verder verrichten wij de volgende werkzaamheden:

 • het in kaart brengen van de schulden
 • het ondersteunen bij de totstandkoming van de sanering
 • het onderzoeken van de mogelijkheden voor het verkrijgen van een BBZ krediet
 • het aanbieden van een akkoord conform de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)
 • het aanbieden van een akkoord in faillissement of surseance van betaling
 • het aanvragen van de Wsnp, uiteraard zonder wachttijd en desnoods met spoed

Bijzonder bijstand ondernemers (BBZ)

Tijdelijke financiële problemen kunnen het voortbestaan van uw bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kan u een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente voert deze regeling uit en kan u als ondernemer ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld met een renteloze lening, een starterskrediet of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau.

Ansbertus ondersteunt u bij het aanvragen van een BBZ uitkering of saneringskrediet. Wij toetsen uw situatie aan de wet en bereiden de aanvraag zorgvuldig voor. Vraag naar de voorwaarden.

Saneren belastingschulden

Vaak wordt gedacht dat belastingschulden altijd moet worden betaald. Een zelfstandige ondernemer met financiële problemen kan de Belastingdienst verzoeken om een gedeelte van de schuld kwijt te schelden. Onze fiscalisten informeren u graag.

Half jaar adempauze

Onder bijzondere omstandigheden kunt u de Rechter verzoeken om een breed moratorium toe te passen. Indien de Rechter een breed moratorium op uw situatie van toepassing verklaard, dan kunnen uw schuldeisers voor de periode van maximaal 6 maanden geen beslag leggen, beslagen executeren, uw woning verkopen of overgaan tot ontruiming, uw gas en licht afsluiten etc. Onze juristen informeren u graag inzake het aanvragen van een moratorium.

Wet Homologatie onderhands akkoord

Met de WHOA kunnen ondernemingen die op de korte termijn in hun betalingsverplichting te kort zullen schieten, een onderhands akkoord aanbieden aan hun schuldeisers en aandeelhouders. Ondernemingen kunnen nu aan de rechtbank een verzoek indienen om het akkoord te homologeren oftewel goed te keuren. Alle schuldeisers en aandeelhouders van de onderneming worden dan aan het akkoord gebonden, ongeacht of ermee is ingestemd met het akkoord door de betrokken partijen wetende de schuldeisers en aandeelhouders. Verder biedt de WHOA de mogelijkheid om onder omstandigheden overeenkomsten aan te passen en/of te beëindigen die een groot nadelig effect heeft voor de onderneming.

Vrijblijven adviesgesprek

In een vrijblijvend gesprek informeer wij u over de mogelijkheden van schuldsanering, het aanvragen van een BBZ uitkering en veel meer. Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op telefoonnummer +31(0)88-2016598. Of vul onderstaand contactformulier in en wij binnen één werkdag contact met u op.

Ja, bel mij voor meer informatie inzake schuldhulpverlening voor bedrijven

  Uw naam

  Uw email)

  Uw telefoonnummer

  Eventuele opmerking / toelichting