Meer informatie

Beëindiging slapend dienstverband – Uitspraak!

Gepubliceerd op: 20 december 2019

Zeer recent heeft de Hoge Raad bij arrest beslist dat werkgevers moeten instemmen met het beëindigen van een slapend dienstverband indien een medewerker daarom vraagt. De werkgever is gehouden om de transitievergoeding te betalen. Wat voor gevolgen heeft de uitspraak van de Hoge Raad voor u als werkgever?

Gevolgen voor de werkgever

Zoals u hierboven hebt gelezen bent u als werkgever gehouden om de transitievergoeding te betalen. De aan de werknemer te betalen vergoeding wordt dan berekend per de datum waarop de werknemer 104 weken ziek was. U heeft gelukkig niet het loon door te betalen. Bij het uitbetalen van de transitievergoeding moet u rekening houden met de compensatie op grond van de Wet Compensatie Transitievergoeding.

Op grond van genoemde wetgeving komt u als werkgever – indien u aan de voorwaarden voldoet – in aanmerking voor een compensatie / teruggave van de door u betaalde transitievergoeding.

Het bedrag dat u transitievergoeding heeft uitbetaald kan verschillen met de hoogte van de compensatie. Zoals het nu eruit ziet zal het UWV in beginsel namelijk uitgaan van de einddatum van de arbeidsovereenkomst. Indien de einddatum in 2020 ligt, dan zal het UWV enkel de nieuwe transitievergoeding, berekend op basis van de nieuwe wet Wet Arbeidsmarkt in Balans, vergoeden. Vele vergoedingen zullen vaak lager uitvallen.

Tips en trucs

Om voor een hogere compensatievergoeding in aanmerking te komen adviseren wij u als werkgever om spoedig voor einde van het jaar 2019 de arbeidsrelatie te beëindigen. Voordeel is dat de overeenkomst snel tot einde kan komen en dat de opzegtermijn in de meeste gevallen buiten beschouwing kan worden gelaten.

Advies: Indien u als werkgever de maximale compensatie wenst, dan is direct actie vereist, zodat de arbeidsovereenkomst alsnog in het jaar 2019 kan eindigen. U kunt ook de arbeidsovereenkomst opzeggen in het jaar 2019. Dan kunt u gebruik maken van de overgangsregeling. Hoe dit precies in zijn werkt graag vertellen wij u graag. Neem voor vrijblijvend advies telefonisch contact met ons op.

Het initatief voor het beeindigen van de arbeidsovereenkomst ligt bij de werknemer maar het kan voor u gunstig uitpakken indien het dienstverband nog in 2019 wordt beëindigd. Beëindiging middels een vaststellingsovereenkomst is de meest praktische en snelle wijze.

Als een of meerdere van uw werknemers met een slapend dienstverband u benaderd met het verzoek om het dienstverband te beëindigen, doen dan snel zaken en laat het niet aankomen op een rechtszaak. Veelal zult u waarschijnlijk niet voor een vergoeding van de transitievergoeding in aanmerking komen.

Geen vergoeding voor slapende werknemers met einde wachttijd voor 1 juli 2015

Werknemers die voor 1 juli 2015 al twee jaar ziek waren, hadden destijds geen recht op een transitievergoeding en dat wordt nu niet anders. Een werkgever krijgt voor deze gevallen ook geen compensatie van het UWV. De arbeidsovereenkomsten met deze slapende werknemers hoeven niet beëindigd of opgezegd te worden en deze werknemers hebben, zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt, dus geen recht op een transitievergoeding.

Wetgeving volop in ontwikkeling

Graag informeren wij u dat de recente uitspraak van de Hoge Raad veel teweeg heeft gebracht. Ook de Wet Compensatie Transitievergoeding is vrij nieuw en kan aan allerlei aanpassingen onderhevig zijn. Wij adviseren u om in geval van het beëindigen van een slapend dienstverband juridisch advies in te winnen. Zo bent u ervan verzekerd dat alles in juridische zin wordt opgelost.

Behoefte aan juridisch advies? Een van onze arbeidsjuristen staan u graag te woord op telefoonnummer 088-2016598.

Disclaimer: De artikelen op onze website en social media kanalen zijn met grote zorg en aandacht samengesteld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie daarop. De verstrekte informatie is bedoeld als algemene informatieverschaffing en kan niet worden gezien als juridisch advies. Ansbertus Law aanvaardt geen aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van de website en/of social media (of de onmogelijkheid die te gebruiken), inclusief schade die is veroorzaakt door fouten of onvolledigheden van de verstrekte informatie op deze website of op websites van derden waarnaar Ansbertus Law is doorgelinkt of die naar de website van Ansbertus Law gelinkt zijn.