Meer informatie

Verschil tussen een bodemprocedure en een kort geding

In deze blog leggen wij het verschil uit tussen een bodemprocedure en een kort geding. Een bodemprocedure en een kort geding zijn beide juridische trajecten, maar er zijn wezenlijke verschillen tussen de twee. Vaak worden wij gevraagd civiele procedures te voeren en zo snel mogelijk te zorgen dat een rechter een uitspraak doet.

Hieronder omschrijven wij enkele belangrijke kenmerken van zowel een bodemprocedure als een kort geding.

Bodemprocedure 

 • Een uitgebreide juridische procedure bij de rechtbank.
 • Start met een inleidende dagvaarding.
 • Kan plaatsvinden in elke rechtbank, inclusief de kantonrechter en de rechtbank in eerste aanleg en het gerechtshof in hoger beroep.
 • Gebruikt om juridische geschillen definitief te beslechten.
 • Onderzoekt de zaak volledig met ruimte voor getuigenverhoren, deskundigeberichten en extra bewijsaanbiedingen.
 • Geen spoedeisend belang vereist.
 • Beroepstermijn van 3 maanden tegen een vonnis in eerste aanleg.

Kort geding

 • Een versnelde juridische spoedprocedure.
 • Start met een dagvaarding in kort geding.
 • Zittingsdatum wordt aangevraagd met een concept-dagvaarding en het indienen van verhinderdata van beide partijen.
 • Kan plaatsvinden bij de voorzieningenrechter of de kantonrechter, afhankelijk van de aard van de zaak.
 • Gebruikt voor urgente zaken die onmiddellijke actie vereisen.
 • Vaak gebruikt voor opheffingskortgedingen tegen (onterechte) conservatoire beslagleggingen.
 • Geen volledig onderzoek; er vindt een belangenafweging plaats en de zaak moet niet te complex zijn.
 • Spoedeisend belang vereist.
 • Beroepstermijn van 4 weken tegen een vonnis in kort geding.

Kortom, het voornaamste verschil tussen een bodemprocedure en een kort geding is dat een bodemprocedure wordt ingezet om juridische geschillen definitief te beslechten, terwijl een kort geding wordt gebruikt voor urgente zaken die onmiddellijke actie in de vorm van een voorlopige voorziening vereisen. Daarnaast wordt in een bodemprocedure de zaak volledig uitgezocht, terwijl dat in een kort geding niet het geval is.

Procesjuristen | Ansbertus Law

Indien u advies nodig heeft met betrekking tot een procesrechtelijke kwestie, zoals het initiëren van een bodemprocedure of kort geding, of indien u andere vragen heeft met betrekking tot het Nederlandse procesrecht, biedt Ansbertus Law uitkomst. Met landelijke dekking en ondersteuning bij complexe juridische vraagstukken, beschikken we over een deskundig team met uitstekend kennis inzake het procesrecht.

Uw belangen hebben altijd onze hoogste prioriteit. Excellentie is onze standaard. Wij streven naar praktische oplossingen en snelle resultaten. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.