blog afbeelding ter illustratie van het verschil tussen een bodemprocedure en een kort geding