Vrijblijvend advies van een specialist?

VOG kwijtraken als Taxichauffeur

Gepubliceerd op: 20 juni 2024 – Auteur: G.A. Martha – Senior Legal Counsel

De Rechtbank Den Haag heeft op 6 juni 2024 geoordeeld dat de afwijzing van de VOG-aanvraag van een taxichauffeur gerechtvaardigd is. De aanvraag werd afgewezen vanwege meerdere strafbare feiten, waaronder mishandeling en verkeersdelicten. Ondanks dat sommige delicten in de privésfeer plaatsvonden, vond de rechtbank dat deze een risico vormen voor de uitoefening van zijn functie. De persoonlijke en financiële gevolgen voor de aanvrager wogen niet op tegen het maatschappelijk belang bij bescherming tegen recidive. Het beroep werd ongegrond verklaard.

Lees de volledige uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2024:8530

De casus

Een taxichauffeur diende op 14 april 2023 een aanvraag in voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nadat er is geconstateerd dat hij, in het kader van doorlopende screening, in aanraking was gekomen met Justitie.  Zijn aanvraag werd op 12 mei 2023 afgewezen. In zijn justitiële documentatie stonden diverse relevante strafbare feiten geregistreerd, waaronder mishandeling, verkeersovertredingen en fraudedelicten.

Bij de beoordeling van de VOG-aanvraag, bekeek de minister zowel de objectieve als subjectieve criteria. Onder de objectieve criteria werd vastgesteld dat de delicten een risico vormen voor de veiligheid van passagiers en andere weggebruikers. De rechtbank oordeelde dat zelfs delicten in de privésfeer relevant zijn voor de functie van een taxichauffeur.

De taxichauffeur voerde aan dat hij zijn werk altijd goed had uitgevoerd en positieve referenties had. Hij benadrukte dat de delicten in de privésfeer plaatsvonden en hij nooit gewelddadig was geweest tegen klanten. Echter, de rechtbank vond dat de recente strafbare feiten, samen met de lopende proeftijd, een substantieel risico vormden en zwaar genoeg waren om de afwijzing te rechtvaardigen.

De rechtbank verklaarde het beroep van de taxichauffeur ongegrond. De persoonlijke en financiële gevolgen voor hem wogen niet op tegen het maatschappelijk belang bij bescherming tegen recidive. Daarom moest de minister de VOG terecht weigeren.

Conclusie

De Rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat de afwijzing van de VOG-aanvraag van de eiser gerechtvaardigd is. Ondanks positieve referenties en het argument dat de delicten in de privésfeer plaatsvonden, wogen de ernst van de strafbare feiten, waaronder mishandeling en verkeersovertredingen, zwaarder. De recente veroordelingen en de lopende proeftijd vormden een substantieel risico voor de veiligheid van passagiers en de samenleving. Daarom is het beroep ongegrond verklaard en de minister heeft terecht de VOG geweigerd.

Advies

Als taxichauffeur is het van cruciaal belang om problemen met justitie te vermijden. Strafbare feiten kunnen leiden tot afwijzing van een VOG-aanvraag, waardoor het onmogelijk wordt om het beroep uit te oefenen. De consequenties hiervan kunnen ernstig zijn voor zowel de carrière als de persoonlijke situatie.

Rechtsbijstand door Ansbertus Law

Is je VOG-aanvraag afgewezen? Dan is het goed om advies in te winnen. Iedere situatie is uniek.  Bel voor een vrijblijvend adviesgesprek met ons Team Arbeidsrecht, telefonisch bereikbaar op 088-2016598. U kunt ook het contactformulier invullen, een WhatsApp-bericht achterlaten of een e-mail sturen naar arbeidsrecht@ansbertus.nl.

Disclaimer: De artikelen op onze website en social media kanalen zijn met grote zorg en aandacht samengesteld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie daarop. De verstrekte informatie is bedoeld als algemene informatieverschaffing en kan niet worden gezien als juridisch advies. Ansbertus Law aanvaardt geen aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van de website en/of social media (of de onmogelijkheid die te gebruiken), inclusief schade die is veroorzaakt door fouten of onvolledigheden van de verstrekte informatie op deze website of op websites van derden waarnaar Ansbertus Law is doorgelinkt of die naar de website van Ansbertus Law gelinkt zijn.